Reference

Razvoj IS

 

Zadovoljstvo naročnika je najboljši pokazatelj za uspeh projekta. Dobro sodelovanje med nami in naročnikom pa v veliko primerih postane tudi partnerstvo. Iz takega odnosa imata koristi obe strani, naročnik dobro informacijsko podporo, izvajalec pa dobre reference.

 

 

Tak odnos imamo tudi s spodaj naštetimi podjetji in ustanovami.

 

mors

 1. Na področju podatkovnih skladišč (Data Warehouse-DW)
 2. Logistika
 3. Upravljanje s človeškimi viri (Human Resource Management-HRM)
  • Vodenje stalne sestave, prostovoljne in obvezne rezerve (Kadrovski management)
  • Področje logistike
 4. Skladiščno poslovanje
 5. NATO kodifikacija
  • Načrtovanje kadrovske in materialne sestave slovenske vojske
  • Poročanje institucijam
 6. Povezovanje obstoječih sistemov in vmesniki
 7. Devizne plače

mzo

 1. Sistem za podporo procesov zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov s področja ribištva v slanih vodah
  • Register plovil
  • Ladijski dnevniki
  • Prva prodaja
  • Analitika
  • Statistično poročanje
 2. Ribiški kataster sladkih voda

mddsz

 1. Na področju informacijske podpore centrom za socialno delo
  • Otroški dodatki
  • Subvencija malice, kosila in vrtca
  • Denarna pomoč
  • Varstveni dodatek
  • Obvezno in dodatno zavarovanja
  • Starševsko varstvo
  • Preživnine
  • Rejništvo
  • Dodatek za nego
  • Posvojitve
 2. Povezava s CRP
  • Izplačevanje socialnih transferov na naštetih področjih
  • Statistično poročanje

mzp

 1. Spremljanje denacionalizacije v RS

mzz

 1. Izračun deviznih plač

mnz

 1. Spremljanje stroškov izobraževanj rezervne policije

bori

 1. Blagajniško poslovanje

 1. Na področju področnih podatkovnih skladišč (Data Mart-DM)
 2. Jamstvena shema
 3. LIK - likvidnostna lestvica
 4. EOM - enotna obrestna mera
 5. CIF - podatki o komitentu
 6. CMR - spremljanje komitentov
 7. Sporne terjatve

 1. Organiziranje izobraževanja
 2. Zbiranje podatkov za katalog izobraževanja
 3. Informacijska podpora za Teden vseživljenskega učenja

 1. Prodaja abonmajev
 2. Prodaja vstopnic
 3. On-line prodaja (www.kupikarto.si)

hit casinos

 1. Na področju video nadzora in igralniške recepcije
 2. Na področju upravljanja s človeškimi viri (Human Resource Management)