O NAS

S 1. januarjem 1993 je v okviru Tehnološkega parka IJS začelo delovati samostojno podjetje ISA.IT d.o.o. (Izobraževanje, Svetovanje, Aplikacije, Informacijske tehnologije), Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

V osemdesetih letih smo na Institutu "Jožef Stefan" v okviru Odseka za uporabno matematiko oblikovali zaključeno skupino delavcev, ki je razvila uspešne metode dela na področju uvajanja informacijske tehnologije v podjetja in uspešne metode medsebojnega dela. Vsebina dela te skupine obsega medsebojno povezane in dopolnjujoče se dejavnosti:

 • izobraževanje končnih uporabnikov,
 • svetovanje pri uvajanju in uporabi informacijske tehnologije,
 • razvoj aplikacij za osebne računalnike,
 • razvoj aplikacij za večje računalnike,
 • postavitev celotnih računalniških sistemov (strojna, programska in aplikativna oprema),
 • usposabljanje novih kadrov za zgoraj navedene dejavnosti.

Značilnosti teh dejavnosti so:

 • delo za trg,
 • samostojno trženje, sklepanje pogodb in realizacija,
 • mentorstvo študentom,
 • vpeljava in uporaba strogih strokovnih in poslovnih meril,
 • vpeljana blagovna znamka s priznano kvaliteto.

Dejavnost poteka od januarja 1986. Do danes je narasla v obsežno dejavnost izobraževanja odraslih na področju uporabe osebnega računalnika. Udeleženci so posamezniki in zaključene skupine iz podjetij, industrije, zavodov, kulturnih ustanov in šolstva. V tem času je bilo razvitih okoli 40 različnih seminarjev - od seznanjanja z možnostmi uporabe osebnega računalnika v neračunalniškem poklicu, preko usposabljanj za posamezna programska orodja, do specialističnih usposabljanj na osebnem računalniku. Zelo velik poudarek je na seznanjanju vodilnih delavcev z uporabo in uvajanjem informacijske tehnologije v podjetja.

Poleg standardiziranih seminarjev za uporabo računalnika izvajamo tudi posebne seminarje, ki so posebej prilagojeni potrebam določene skupine udeležencev, posameznim poklicnim profilom, okolju in predznanju udeležencev.

Za uspešno izvajanje te dejavnosti smo razvili tehnologijo izobraževanja končnih uporabnikov, ki obsega:

 • metodološke pristope izobraževanja,
 • tehnično izvedbo izobraževanja (strojna in programska oprema, organizacija, delo na terenu, transport učilnic, trženje izobraževanja,
 • registracije in koordinacije udeležencev...),
 • standarde za tečaje,
 • lastno literaturo za udeležence,
 • zagotavljanje kvalitete predavateljev in asistentov.

Z razvito tehnologijo izobraževanja smo poenostavili, predvsem pa standardizirali usposabljanja uporabnikov aplikacij, ki jih razvijamo za naročnike.

Usposabljanj se udeleži nad 5000 udeležencev letno.

Posebno pozornost smo posvetili izobraževanju starejših. V okviru projekta SENIOR 60+ je razvitih 6 različnih računalniških usposabljanj, posebej prilagojenih starejšim uporabnikom osebnih računalnikov. Kot pripomoček za učenje smo izdali komplet 6 učbenikov, deluje pa tudi spletni portal www.senior.si z vsebinami, zanimivimi starejši generaciji.

Ta del naše dejavnosti obsega storitve informacijskega centra, ki jih nudimo organizacijam:

 • svetovanje pri uvajanju informacijske tehnologije v organizacije,
 • svetovanje pri nakupu strojne in programske opreme,
 • pomoč pri organizaciji dela na mikroračunalnikih v podjetju,
 • pomoč pri ureditvi organizacije računskega centra podjetja,
 • pomoč pri organizaciji lastnega informacijskega centra v podjetju,
 • občasni ali redni obiski pri uporabnikih in pomoč končnim uporabnikom pri uporabi računalnika, programskih orodij ali aplikacij,
 • vročo linijo - telefonsko pomoč udeležencem tečajev in vsem ostalim našim strankam,
 • predavanja o novostih (strojna in programska oprema, trendi na področju informacijske tehnologije),
 • različna specializirana predavanja za računalniške strokovnjake (nove metode in postopki v računalništvu, CASE orodja, generatorji
 • aplikacij in razvoj programske opreme).

Tudi pri tem posvečamo veliko pozornosti seznanjanju vodilnih delavcev v organizacijah z možnostmi uporabe in uvajanja informacijske tehnologije.

Ta del našega dela je od svojih začetkov do danes narasel v obsežno dejavnost razvoja in uvajanja računalniško podprtih rešitev. Naročniki so iz podjetij, industrije, zavodov, kulturnih ustanov in šolstva. V tem času je bilo razvitih okoli 150 različnih paketov, ki pokrivajo različna področja poslovanja v različnih organizacijah in okoljih. 

Razvoj aplikacij poteka na različnih platformah od osebnih računalnikov, do največjih računalnikov, ki so v uporabi pri nas. Tako je v okviru skupine zbrano znanje uporabe različnih operacijskih sistemov in razvojnih orodij.

V teku let smo razvili metodološke pristope razvoja aplikacij za različne platforme, tehnično izvedbo razvoja in uvajanja aplikacij (strojna in programska oprema, organizacija, delo na terenu, trženje, vzdrževanje, koordiniranje naročnikov,...), standarde za razvoj aplikacij, zagotavljanje kvalitete programerjev in kontrolo kvalitete izdelkov.

Specializirali smo se za razvoj programske opreme, kjer se je potrebno v celoti prilagoditi potrebam naročnika. To nam omogočajo sodobna orodja, ki jih uporabljamo pri razvoju programske opreme ter organizacija dela.

Poleg razvoja programske opreme smo se specializirali na postavitve celotnih računalniških sistemov vključno z vso strojno in komunikacijsko opremo.

Večino aplikacij razvijamo za uporabo v spletnem okolju. Tehnologije, na katerih temeljijo naši sistemi so trinivojska arhitektura in podatkovna skladišča.

Pri izvajanju navedenih dejavnosti sodelujejo vsi sodelavci skupine in več kot 50 rednih in občasnih zunanjih sodelavcev. Zunanji sodelavci so predvsem študentje višjih letnikov ali absolventi različnih študijskih smeri. Ti sodelujejo kot asistenti pri tečajih in pri razvoju aplikacij. Z vključitvijo v naše procese se seznanjajo z organizacijo dela. Po zaključku študija se zaposlijo in nadaljujejo delo v okviru naše skupine ali pa se odločijo za samostojno pot.

Skupina se je v letu 1992 v skladu s postopkom za vključitev novih podjetij v Tehnološki park Instituta Jožef Stefan preoblikovalo v samostojno podjetje ISA.IT d.o.o. (Izobraževanje, Svetovanje, Aplikacije, Informacijske tehnologije) in od 1.1.1993 nadaljuje s svojo dejavnostjo v okviru tega podjetja.