VST2 - Prodaja vstopnic

 
Programski paket VST - prodaja vstopnic je programski paket, ki omogoča prodajo vstopnic na blagajni. Sestavljen je iz osnovnega paketa, ter dodatnih modulov po izbiri.
Programski paket poleg prodaje vstopnic omogoča tudi druge funkcionalnosti, kar pa ni nujno potreba vsake kulturne ustanove. Z modularnim pristopom omogočamo, da se izberejo tiste funkcionalnosti programskega paketa, ki jih stranka dejansko potrebuje.

Prodaja vstopnic

Prodaja enostavnih abonmajev

 • enostavna prodaja abonmajev
 • izpis abonmajskih kartic z računom ob prodaji abonmaja
 • posebna oblika izbirnega abonmaja
 • spremljanje podatkov o abonentih
 • izpis seznamov in nalepk

Prodaja vstopnic

Prodaja artiklov in storitev

 • enostavna prodajo artiklov in storitev (gledališki list, CD, spominki)
 • potrdilo o opravljenem nakupu se izpiše na laserski/inkjet tiskalnik in ga prilagodimo stranki
 • spremljanje zaloge artiklov
 • spremljanje artiklov po dobaviteljih
 • posebna oblika paketne prodaje artiklov (cena sestavljena iz neobdavčenih stroškov in obdavčene razlike v ceni)
 • izpis dnevnih in obdobnih blagajniških poročil

Prodaja vstopnic

Prodaja vstopnic za najemnike

 • urejanje podatkov o najemnikih dvorane
 • vodenje ločene blagajne za vsakega posameznega najemnika (številčenje transakcij)
 • vodenje ločenih blagajniških in obdobnih poročil po najemnikih dvoran

Prodaja abonmajev

Prodaja vstopnic

Prodaja vstopnic je osnovni modul programskega paketa.

 • odpiranje sezone, posameznih predstav in njihovih ponovitev
 • odpiranje in ažuriranje cenikov ter ostalih nastavitev
 • sprotno prodajo vstopnic za predstave na podlagi v naprej definirane slike dvorane
 • tiskanje vstopnic v naprej ter kasnejše zasedanje sedežev
 • izpis vstopnic na laserski, inkjet ali termični tiskalnik
 • rezervacije sedežev
 • izpis statistik in pregledov
 • iskanje po zajetih podatkih, izpis in prenos v različne formate s pomočjo posebnega orodja
 • vodenje podatkov o strankah (abonenti, najemniki, distributerji …)
 • izpis dnevnih in obdobnih blagajniških poročil

Prodaja vstopnic

Konti in kartice

 • prodaja predplačniških kartic z možnostjo kasnejših vplačil na kartico
 • podaja in spremljanje članskih kartic
 • plačila vstopnic s predplačniško kartico
 • spremljanje opravljenih nakupov vstopnic s predplačniško kartico
 • različna poročila v povezavi s karticami (seznam, stanje, nalepke)

Prodaja vstopnic

Računi

 • priprava in izdajanje računov za pravne osebe
 • možnost izdaje zbirnega računa na osnovi zabeleženih prodaj vstopnic na naročilnico
 • možnost izdaje računa za posamezen opravljen nakup/transakcijo
 • obliko izpisa računa prilagodimo stranki

Prodaja vstopnic

Cenejše nakup vstopnic s promocijsko kodo

 • priprava in nastavitve promocijske kode (koda, veljavnost, popust, za katere dogodke velja)
 • enostaven obračun popusta na blagajni v primeru predložitve promocijske kode

Prodaja vstopnic

Obveščanje (SMS sporočila, e-pošta)

 • v povezavi z obveščanjem je možno za vsako stranko zabeležiti, na kakšen način želi prejemati obvestila v primeru obveščanja
 • za potrebe obveščanja z SMS sporočili koristimo spletni servis poslovnega partnerja, zato je potreben sporazum s ponudnikom te storitve)
 • za obveščanje po el. pošti se privzame el. pošta na računalniku, iz katerega se obveščanje izvaja
 • obliko nalepk prilagodimo stranki