Razvoj informacijskih sistemov po meri

Naša odlika je, da znamo razvijati informacijske sisteme po meri naročnika. Zato je to področje temeljena dejavnost našega podjetja. Vse programske rešitve so skrbno načrtovane skupaj z naročnikom. Pri tem sodelujejo naši strokovnjaki s področja sistemske analize, zakonskih direktiv, strojnih zmogljivosti in razvojni inženirji. Tak krog strokovnjakov omogoča kvalitetno ter za naročnika pisano rešitev, ki je v skladu z državnimi in svetovnimi predpisi.

Povezani smo z največjimi svetovnimi IT družbami, med drugim tudi z Oracle in Microsoft. Sledimo preverjenim tehnologijam, podpiramo odprtokodni razvoj in skupnosti. Uspešno tudi sodelujemo z drugimi IT podjetji v državi, saj menimo, da je to gonilo razvoja in ključ do uspešno zaključenega projekta.

Imamo pestre izkušnje pri razvoju in uvajanju informacijskih tehnologij. Naša prednost je dolgoletna prisotnost na IT trgu,  ki sega že v sedemdeseta leta in se bo nadaljevala še v prihodnosti. Kljub temu smo mlad kolektiv odličnih strokovnjakov z željo po novih izzivih in znanju, ter z lojalnostjo do naročnika. To je naša osnova za izdelavo informacijskih rešitev in dobra podlaga za poznavanje postopkov v dejavnostih, kjer smo prisotni. 

Projekti, ki jih razvijamo, so rešitve poslovnih problemov za pridobitev največjih poslovnih koristi,  ter prinašajo največjo dodano vrednost. Pri projektih, ki jih razvijamo in vzdržujemo se osredotočamo na dejanske rezultate. Dobri rezultati, ki jih dosegamo so plod kolektiva z visokim tehničnim in poslovnim znanjem, ter imajo ustrezno vodenje. Način vodenja in znanje prinašata dobro izrabo tehnologij in ohranjata motivacijo, vztrajnost in usposobljenost naše ekipe ter navdušenost naročnika.

Tako delo se je skozi leta pokazalo, da smo z večino naših strank postali dolgoročni partnerji. Na naših rešitvah slonijo veliki informacijski sistemi v Republiki Sloveniji, v javnem in zasebnem sektorju. To je dokaz, da imajo naše rešitve pravo poslovno vrednost in strankam predstavljajo ustrezno konkurenčno prednost.