AST2 - Prodaja abonmajev

 

Programski paket AST2 deluje kot celota. Namenjen je zahtevnejšemu upravljanju abonmajev v kulturnih ustanovah.

Prodaja abonmajev

Priprava abonmajev

 • priprava cenikov in ostalih nastavitev
 • odpiranje nove sezone abonmajev
 • možnost informativnega prenosa zasedenosti abonmajev pretekle sezone na abonmaje nove sezone

Prodaja abonmajev

Predvpis/vpis abonmajev

 • priprava in izpis položnic po določenih pogojih glede na prodajo abonmajev v pretekli sezoni
 • knjiženje plačil položnic
 • možnost uvoza plačil

Prodaja abonmajev

Računi

 • možnost izdaja računa za posamezno transakcijo/prodajo
 • možnost izdaje zbirnega računa v primeru, ko je več prodaj abonmajev zabeleženih na isto naročilnico
 • dobropis k računu v primeru stornacije ali spremembe prodaje abonmajev

Prodaja abonmajev

Redni vpis abonmajev

 • obnovitev abonmajev glede na prenos iz pretekle sezone
 • vpis novih abonentov
 • rezervacije abonmajev, možnost rezervacije z vplačilom akontacije
 • presedanje abonentov
 • prodaja abonmajev glede na različne statuse abonentov
 • možnost različnih plačilnih sredstev (gotovina, kartica, položnice, naročilnice …) z upoštevanjem posebnosti le-teh (položnica, naročilnica)
 • možnost prodaje abonmajev na obroke
 • različne možnosti izpisa abonmajskih kartic in potrdil o plačilu abonmajev
 • spremljanje podrobnih podatkov o abonentih (naslov, telefon, elektronski naslov …), tudi za potrebe obveščanja

Prodaja abonmajev

Prodaja na obroke

 • obdelava in izpis položnic za posamezen obrok
 • knjiženje plačil položnic, možnost uvoza plačil

Prodaja abonmajev

Opomini

 • obdelava in izpis položnic za opomine
 • beleženje plačil opominov
 • blagajniška in statistična poročila
 • priprava dnevnih blagajniških zaključkov
 • priprava različnih obdobnih in statističnih poročil
 • kartica abonenta

Prodaja abonmajev

Zaključek

 • zaključek abonmajev pretekle sezone
 • možnost pregledovanja abonmajev preteklih sezon