Reference

Razvoj IS

 

Zadovoljstvo naročnika je najboljši pokazatelj za uspeh projekta. Dobro sodelovanje med nami in naročnikom pa v veliko primerih postane tudi partnerstvo. Iz takega odnosa imata koristi obe strani, naročnik dobro informacijsko podporo, izvajalec pa dobre reference.

 

 

Tak odnos imamo tudi s spodaj naštetimi podjetji in ustanovami.